TOIMITUSEHDOT

YLEISET EHDOT

Ranneaika (www.ranneaika.com) on verkkokauppa, jossa hyödykkeiden myyjänä on Riverside Prods Ky (Y-tunnus: 2764129-7). Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Ranneajan ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

Ranneaika pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkiin tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Ranneajan nettisivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty. Sitova kauppasopimus astuu voimaan, kun tilaus on otettu Ranneajan toimesta vastaan kirjallisesti tai suullisesti.

Ranneaika ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Ranneajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Ranneaika ei kohtuudella voi voittaa. Ranneaika on velvollinen ilmoittamaan sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista.


ASIAKAS

Ranneaika myy tuotteita täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (jäljempänä kuluttaja) ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaalle. Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.


TUOTTEET JA HINNAT

Kaikki Ranneajan verkkokaupassa myydyt kellot ovat käytettyjä (ellei erikseen mainittu) ja myydään siinä kunnossa kuin ne ovat myyntihetkellä. Tuotteen myyntikuvauksessa on annettu kaikki tiedot tuotteen kunnosta.

Kaikkien kellojen osalta sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä, joten tuotteiden hinnat eivät sisällä vähennettävää arvonlisäveroa. Ranneaika.com-sivustolla ilmoitetut hinnat eivät sisällä toimituskuluja, eikä mahdollista korttiveloitusmaksua (ainoastaan mikäli tuote maksetaan maksukortilla).

Mikäli hinnastossa on selviä hintavirheitä ei tuotetta myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen hinnoitteluvirheen olemassaolo.


MAKSUTAVAT

Ranneaika tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman erilaisia maksutapoja ja tuotteet on mahdollista maksaa useampaa maksutapaa käyttäen. Mahdollisia maksutapoja ovat:

  • tilisiirto
  • Santander-rahoitus
  • Resurs-rahoitus
  • luottokortti
  • kryptovaluutta (Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Wrapped Bitcoin (WBTC), ApeCoin (APE), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Euro Coin (EUROC) ja 5 dollariin sidottua vakaata kolikkoa (GUSD, USDC, USDP, DAI sekä BUSD))
  • käteismaksu
Etäkaupassa maksutapoina on Ranneajan rahoitusratkaisut (korko alk. 0% / 12kk), tilisiirto Riverside Prods Ky:n pankkitilille asiakkaalle toimitetuin maksutiedoin, luottokorttimaksu (etäkaupan luottokorttimaksussa sovittuun kauppahintaan lisätään 2,50 % korttiveloitusmaksu) tai kryptovaluuttamaksu (kryptomaksussa sovittuun kauppahintaan lisätään 1,00 % käsittelypalkkio).

Henkilökohtaisesti sovitun tapaamisen yhteydessä tehdyissä kaupoissa maksutapoina käy Ranneajan rahoitusratkaisut, tilisiirto Riverside Prods Ky:n pankkitilille asiakkaalle toimitetuin maksutiedoin, käteismaksu, kryptovaluuttamaksu (kryptomaksussa sovittuun kauppahintaan lisätään 1,00 % käsittelypalkkio) tai korttimaksu (korttimaksussa sovittuun kauppahintaan lisätään 2,50 % korttiveloitusmaksu).

Tuotteet luovutetaan asiakkaalle, kun koko kauppasumma on todistettavasti suoritettu joitakin edellä mainittuja maksutapoja hyödyntäen. Tuotteet on mahdollista maksaa useampaa edellä mainittua maksutapaa käyttäen, esimerkiksi osa kauppasummasta tilisiirtona ja loput Ranneajan rahoitusratkaisuilla.


TOIMITUSTAVAT

Tuotteet toimitetaan etäkaupassa Matkahuollolla ympäri Suomen, tai ne voidaan noutaa toimistoltamme Imatralta. Asiakastapaamiset sekä toimitukset myös Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueella sovitusti. Etäkaupassa kauppasummaan lisätään pakkaus- ja lähetyskuluja 10 EUR, ellei asiakkaan kanssa erikseen toisin sovita. Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 1-2 työpäivää ja kuljetusaika 1-3 arkipäivää todennetusta maksusuorituksesta lukien.


OSTOTOIMEKSIANNOT

Toteutamme myös ostotoimeksiannot asiakkaan toiveiden mukaisesti kattavan kontaktiverkostomme kautta. Ostotoimeksiannossa haluttu kellomalli, sekä mahdollisen kelloyksilön halutut ominaisuudet määritellään ensin yhdessä asiakkaan kanssa. Sopivan kellon löydyttyä toimitamme asiakkaalle tarvittavat tiedot sekä kuvat kyseisestä kelloyksilöstä ostopäätöstä varten. Syntyneen ostopäätöksen myötä ostotoimeksiantona etsitty kello maksetaan täysimääräisenä etukäteen Ranneajalle, eikä ostotoimeksiantona etsityllä kellolla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta ellei em. asioista erikseen sovita.

Kaikki ostotoimeksiantoina etsityt kellot käyvät läpi normaalit kunto- ja aitousarviot ennen luovutusta asiakkaalle. Sovittu kauppasumma palautetaan asiakkaalle täysimääräisenä, havaitut puutteet korjataan tai tilalle etsitään sopiva kelloyksilö mikäli kello ei täytä luovutustarkastuksessa Ranneajan kriteereitä. Voit jättää meille ostotoimeksiannon sivujemme lomakkeen kautta tai mailitse [email protected].


TUOTTEIDEN VARAAMINEN

Tuotteita on mahdollista varata myöhempään ajankohtaan, mikäli kauppojen teko kasvokkain tai asiakkaan vaihtokellon lähetys/toimitus ei onnistu samoin tein esimerkiksi aikatauluhaasteiden vuoksi.

Varausmaksun suuruus on vähintään 200€ ja enintään 10% tuotteen kauppahinnasta. Tuotteen varaus tapahtuu suorittamalla myyjän kanssa erikseen sovittu varausmaksu etukäteen ja suoritettu varausmaksu vähennetään kaupantekohetkellä lopullisesta kauppasummasta. Varausmaksun suuruus ja varausajan pituus sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen, eikä varausmaksua palauteta mikäli asiakas peruu kaupat. Tuotteiden varaus on voimassa enintään yhden kuukauden (1kk), ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.


PALAUTUSOIKEUS

Ranneajan verkkokaupassa etänä myydyille kelloille on kuluttajasuojalain mukainen neljäntoista (14) vuorokauden palautusoikeus. Lain tarkoituksena on antaa kuluttajalle oikeus tutustua tuotteeseen niin kuin se on mahdollista myymälässä. Asiakkaalla on oikeus tutustua pakkauksen sisältöön ja sovittaa tuotetta varoen. Tuotteen täytyy kuitenkin olla palautettaessa täysin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle toimitettaessa. Tuotepakkauksen avaaminen tulee suorittaa yleistä varovaisuutta noudattaen. Kauppasumma palautetaan asiakkaalle, kun palautettu tuote on saapunut Ranneajalle ja sen kunto on tarkastettu.

Asiakaspalautukset tulee lähettää aina hyvin pehmustettuna ja lähetyksen seurannalla varustettua lähetysmuotoa käyttäen. Asiakas maksaa mahdollisesta asiakaspalautuksesta kaikki aiheutuvat kulut ja palautuslähetys on aina asiakkaan vastuulla.

Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Asiakaspalautuksesta saatava pakettilähetyksen seurantatunnus on ainoa keino lähettämisen todistamiseksi.

Pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Tuotteiden ympärille tulee laittaa riittävästi pehmustetta, täysarvosta vakuutettua lähetysmuotoa suositellaan.

Ranneaika ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta aiheutuneesta virheestä koituvat kustannukset peritään asiakkaalta täysimääräisinä.


TAKUU JA VIRHEET

Kaikki Ranneajan sivustolla myydyt kellot ovat käytettyjä, ellei toisin ole mainittu. Kaikille käytetyille kelloille myönnetään vähintään kuuden kuukauden (6kk) takuun mahdollisten virheiden varalta pois lukien varaosiksi/korjattaviksi erikseen myytävät kellot joista on aina maininta erikseen. Takuu ei kata kellon vesitiiviyttä, kellojen rannekkeita, jousitappeja, kolmannen osapuolen tekemiä huolto- tai muutostöitä eikä asiakkaan omista toimista aiheutuneita vikoja tai käytönjälkiä. Asiakkaalle myönnetty takuu on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää kolmansille osapuolille jos kellon Ranneajalta ostanut henkilö tai yritys myy kellon eteenpäin.

Tuotteessa myönnetyn takuuajan sisällä havaittu vika ei ole peruste kaupanpurkuun, vaan se korjataan Ranneajan sopimushuollossa takuuehtojen mukaisesti. Takuu raukeaa mikäli takuunalainen kello avataan tai huolletaan kolmannen osapuolen toimesta.

Kelloissa voi myös olla voimassa valmistajan myöntämä takuu, jolloin takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Valmistajan takuuehdot löytyvät kellon käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.

Tuotteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat myyntihetkellä. Tuotteiden myyntikuvauksissa on annettu kaikki tiedot tuotteiden kunnosta. Tuotteessa katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos

a) myyjän antamat tiedot tavaran ominaisuuksista tai käytöstä eivät pidä paikkaansa ja annetut tiedot ovat voineet vaikuttaa kauppaan.

b) myyjä jättää ilmoittamatta tiedossa olevasta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta merkittävästä seikasta, ja laiminlyönti on voinut vaikuttaa kauppaan.

c) tavara on hintaansa ja olosuhteisiin nähden huonommassa kunnossa kuin ostajalla oli perustellusti aihetta edellyttää.

Ranneaika pidättää oikeuden todentaa vaihtokelloissa ilmoitetut virheet. Tähän on varattava aina 3-5 arkipäivää siitä laskien, kun tuote on todistetusti toimitettu takaisin tarkastettavaksi Ranneajalle.


REKLAMAATIO

Reklamointiaika alkaa siitä, kun asiakas on vastaanottanut tuotteen. Palautettavan tuotteen täytyy olla samassa kunnossa kuin se oli vastaanotettaessakin. Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected]


ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asiamieskuluja ei korvata, koska kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Nämä ehdot ovat voimassa 12.1.2023 alkaen, korvaten kaikki aikaisemmat ehdot.